Välkommen till Sällskapet Alnarpsparkens Vänner (SAV)


 

 
 
 

Har du sett Alnarpsparken en tidig vårdag så tillhör säkert du redan Alnarpsparkens Vänner.


Men - Alnarpsparkens framtid är inte så tryggad som man skulle tro. Därför beslöt ett antal intressenter vintern 2000 att bilda en stödförening med syfte att stödja parken och medverka till att den utvecklas som rekreationsplats.


Nu är det därför möjligt att visa i handling vad du tycker.


Bli medlem i parkens vänförening - Alnarpsparkens vänner!


Ditt medlemskap är viktigt. Ju fler medlemmar vi blir desto mer aktiviteter orkar vi med och desto mer kan vi påverka utvecklingen.Sällskapet Alnarpsparkens Vänner har som övergripande mål att tillvarataga och utveckla Alnarpsparken till gagn för alla som har intresse i växter, natur och miljöEtt led i föreningens verksamhet är de föreläsningskvällar och parkvandringar som föreningen anordnar och som syftar till att öka kunskaperna om Alnarp och verksamheterna på Alnarp.För att klara de satsningar vi planerar behöver föreningen många

medlemmar och medlemsavgifter. Dessa beslutas årligen av

föreningsstämman och är år 2012:


- enskilda personer kr 200 - par med samma adress kr 250


- studerande kr 100 - företag, organisationer kr 500


Medlemsavgiften kan betalas in på föreningens

bankgiro 5669 - 1249

Vår förhoppning är att ditt medlemskap skall bli ett tillskott för

såväl din egen utveckling genom deltagande i föreningens aktiviteter,

som parkens fortsatta utveckling som en pärla i regionen.


Thomas Håkansson

ordförande


Adress:  Storkvägen 24 237 37  Bjärred

Telefon:  046/293101 0707/293102

E-mail:  Thomas.Hakansson@lomma.se