Styrelse

Styrelse för Sällskapet Alnarpsparkens VännerOrdinarie styrelseledamöterordförande Göran Thomé


ordforande@alnarpsparken.comsekreterare Inger Hjalmarsson


inger.hjalmarsson@slu.seräntmästare Peder Raneke


peder.raneke@gmail.comStefan Malmström


julius@juliusab.se


 

Inger Strömberg


Inger.Stromberg@slu.se


 

Magnus Svensson


Magnus.Svensson@malmo.se


 

vice ordförande Rolf Östinge


service@ahrling-ostinge.se


 


Adjungerade styrelseledamöter


 


Lars-Göran Lillvik


larsgoranlillvik@gmail.com


 

Ola Melin


ola.melin@lansstyrelsen.se


 

Håkan Schroeder


hakan.schroeder@slu.se


 


Alexandra Nikolic


alexandra.nikolic@slu.se