Program 2020


Program 2020


Måndagen den 10 februari kl 18.00. Myllan Agricum.

Alnarpsfakultetens dekanus Håkan Schroeder berättar om vad som är på gång i Alnarp.

Alnarpsveteranerna och museiföreningens medlemmar är inbjudna.


Måndagen den 24 februari kl 18.00. Myllan Agricum.

Henrik Sjöman. Alnarp som kunskapscentrum kring utveckling av morgondagens växter.

Henrik är adjunkt vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning på Alnarp. Han är också vetenskaplig intendent vid Göteborgs botaniska trädgård och hörs i bland som expert i P1:s trädgårdsprogram.