Program 2023

Program 2023:


Måndagen den 6 februari kl 18.00, Myllan Agricum. Karl Lövrie och Sara Kyrö Wissler. Vad är på gång på Alnarp? Den här gången har vi fokus på campusutvecklingen. Karl är prodekanus med ansvar för campusutvecklingen och Sara är projektkoordinator för campusutvecklingen.

 

Måndagen den 6 mars kl 18.00, Myllan Agricum. Ornitolog Olof Persson. Häckfåglar i Alnarpsparken. Olof är pensionerad biologilärare med bakgrund från Alnarp. Han inventerade häckfåglar i parken på sjuttiotalet och har nu efter pensioneringen under de senaste vårarna gjort om inventeringen.   

 

Måndagen den 27 mars kl 18.00, Myllan Agricum. Johan Östberg. Träd – lösningen på många problem. Johan är landskapsingenjör, docent vid SLU och verksam vid Trädkontoret AB i Malmö.

 

Måndagen den 17 april kl 18.00, Myllan Agricum. Pär Gustafsson. Pelle och pelousen. Pär är professor emeritus från Alnarp och landskapsarkitekt. Pelle syftar på Per Friberg som låg bakom stora förändringar på Alnarp i samband med att byggnaderna norr om Sundsvägen kom till.  Efter föredraget avhålls föreningens årsstämma. I pausen serveras förfriskningar.

 

Påskveckan. Konstutställningar på flera ställen i Alnarp.

 

Söndagen den 23 april kl 13.00. Lantbruksmuseet. Invigning av fotoutställningen om Magnus B. Nilsson.

 

Tisdagen den 2 maj Peter Linder. Guidad vandring i Magnoliaskogen. Samling vid slottets sydsida. Kanske blommar blåregnet då. Peter är en av entusiasterna bakom Magnoliaskogen. Han är trädgårdsingenjör och plantskolist. Linders plantskola ligger i Köinge utanför Hörby.

 

Lördagen den 27 maj. Lars-Göran Lillvik. Gökotta. Samling vid restaurangens parkering kl 6 på morgonen. Vi hoppas på fint väder. Förra året regnade det och vi var endast sex personer som vandrade och blev blöta. Trots detta fick vi faktiskt fick höra göken.


Lördagen den 8 juli anordnar Lomma-Burlöv släkt- och folklivsforskareförening med anledning av släktforskarveckan 2023 en aktivitet på Lantbruksmuseet. Museets samlingar kan beses, några samlingar med äldre bilder från Lomma/Alnarp/Bjärred visas, information om datorhjälp i släktforskningen ges, bokbord kommer att finnas i museet och en tipspromenad i parken kommer att anordnas.

 

Måndagen den 28 augusti kl 18.00. Guidning i blomstersortimentet. Mari-My Bergquist och Frederik Tauchnitz. Samling vid orienteringstavlan västra parkeringen.

 

Tisdagen den 12 september kl 17.30. Samling utanför butiken. Visning av Botaniska trädgården i Lund Intendent Julia Borg guidar.

 

Måndagen den 18 september kl 18.00. Parkvandring på temat ätbara vedartade växter med Patrick Bellan. Samling vid slottets sydsida. Patrick är trädspecialist i Malmö och har tidigare varit verksam på Alnarp.

 

Onsdagen den 20 september kl 19.00. Nöjesteatern. Dé é det här vi kallar kärlek.

 

Måndagen den 25 september. Myllan, Agricum kl 18.00. Mina bidrag i form av tankar, skisser och planer för Alnarps utemiljö. Anders Folkesson. Anders är universitetslektor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning på SLU Alnarp..

 

Måndagen den 23/10. Myllan, Agricum, kl 18.00. Släktforskning bland svenska äppelsorter – ny teknik avslöjar gamla släktband. Larisa Gustavsson och Jonas Skytte af Sätra. Larisa är forskare vid institutionen för växtförädling vid SLU Alnarp och Jonas är postdoktor vid samma in stitution.

 

Måndagen den 20/11. Myllan, Agricum, kl 18.00. Grönt kulturarv firar tio år. Genbankskurator Linnea Oskarsson. Grönt kulturarv® är ett varumärke som ägs av SLU och som har i uppgift att återintroducera äldre växtsorter som bevaras i Nationella genbanken. Till dags datum har cirka 150 sorter av frukt, bär, köks- och prydnadsväxter förts i handeln. Det finns mycket om Grönt kulturarv på SLUs hemsida.