info@alnarpsparken.com

Välkommen till Alnarpsparkens vänner

Sällskapet Alnarpsparkens Vänner

Sällskapet Alnarpsparkens Vänner (SAV) är en ideell förening som verkar för Alnarpsparkens bevarande och utveckling. Parken har gamla anor och används både av SLU för undervisningsändamål och av allmänhet för rekreation. Mer om parken hittar du på SLUs hemsida.

SAV ger ekonomiska bidrag till parken för utvalda ändamål. De senaste åren har bidrag till exempel gått till plantering av magnoliaskogen vid Rörsjövägen, produktion av en ljudguide för parken och till anskaffande av utemöbler.

SAV verkar för kunskapsförmedling och folkbildning i samarbete med verksamheterna i Alnarp och för att ge allmänheten större kännedom om Alnarpsparken som rekreations- och miljöresurs. Föreläsningar, parkvandringar och visningar arrangeras regelbundet. Arrangemangen annonseras i SAVs medlemsbrev som skickas ut några gånger per termin.