info@alnarpsparken.com

Om Sällskapet Alnarpsparkens vänner (SAV)

Sällskapet Alnarpsparkens Vänner

Sällskapet Alnarpsparkens Vänner (SAV) är en ideell förening som verkar för Alnarpsparkens bevarande och utveckling. Parken har gamla anor och används både av SLU för undervisningsändamål och av allmänhet för rekreation. Mer om parken hittar du på SLUs hemsida.

SAV ger ekonomiska bidrag till parken för utvalda ändamål. De senaste åren har bidrag till exempel gått till plantering av magnoliaskogen vid Rörsjövägen, produktion av en ljudguide för parken och till anskaffande av utemöbler.

SAV verkar för kunskapsförmedling och folkbildning i samarbete med verksamheterna i Alnarp och för att ge allmänheten större kännedom om Alnarpsparken som rekreations- och miljöresurs. Föreläsningar, parkvandringar och visningar arrangeras regelbundet. Arrangemangen annonseras i SAVs medlemsbrev som skickas ut några gånger per termin.

Styrelsen består av:

Ordinarie styrelseledamöter:
Ordförande: Göran Thomé ordforande@alnarpsparken.com
Sekreterare: Inger Hjalmarsson inger.hjalmarsson@slu.se
Räntmästare: Peder Raneke peder.raneke@gmail.com
Stefan Malmström julius@juliusab.se
Inger Strömberg Inger.Stromberg@slu.se
Magnus Svensson Magnus.Svensson@malmo.se
Vice Ordförande: Rolf Östinge service@ahrling-ostinge.se
Adjungerade styrelseledamöter:
Lars-Göran Lillvik larsgoranlillvik@gmail.com
Ola Melin ola.melin@lansstyrelsen.se
Håkan Schroeder hakan.schroeder@slu.se
Alexandra Nikolic alexandra.nikolic@slu.se

Så behandlar vi dina personuppgifter i föreningen

PERSONUPPGIFTSPOLICY:
När du blir medlem i Sällskapet Alnarpsparkens Vänner, samtycker du till att vi samlar in följande Personuppgifter:

•Förnamn och efternamn

•Postadress

•E-postadress

 

SYFTEN MED PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Vårt syfte med att behandla dina Personuppgifter är i första hand att skicka våra nyhetsbrev till dig per post eller per e-post samt övrig information.

Utöver detta har vi vissa kompletterande syften, såsom: förmedla evenemang och relaterade produkter via e-post eller Facebook. Vill du avregistrera din postadress eller e-post från dessa övriga kompletterande syften, gör du det via e-post till info@alnarpsparken.com.

 

SÅ LÄNGE LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar ditt förnamn och efternamn, din postadress, din e-postadress under den tid som du är medlem i SAV. Vid uppsägning av medlemskap raderar vi hela medlemskontot. Vart tredje år gör vi en intern kontroll av vilka medlemskonton som är inaktiva, dvs som inte betalt sin årsavgift och raderar därefter dessa medlemskonton.

 

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att, en gång per kalenderår och genom skriftlig ansökan till SAV via e-post begära information om hur vi behandlar dina Personuppgifter, helt kostnadsfritt. Vänligen märk din förfrågan med ”Personuppgifter”. Vi kommer på eget initiativ, och efter uppmärksammande av dig, korrigera Personuppgifter som är inkorrekta.

Du har rätt att kräva att vi raderar dina Personuppgifter från våra system. Vill du kräva radering av hela eller delar av dina Personuppgifter är du välkommen att ta kontakt med oss per e-post till info@alnarpsparken.com Vid radering av hela dina Personuppgifter förlorar du ditt medlemskap.

Om du har ytterligare frågor om vår behandling av dina Personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post info@alnarpsparken.com , vänligen märk brevet ”Personuppgifter”. Eller kontakta någon i styrelsen.