info@alnarpsparken.com

Program 2024

Program 2024:

Måndagen den 5 februari. Myllan Agricum, kl 18.00. Alnarpsfakultetens dekanus Christina Kolstrup Lunner berättar om vad som är på gång i Alnarp.

Måndagen den 11 mars. Myllan, Agricum, kl 18.00. Släktforskning bland svenska äppelsorter – ny teknik avslöjar gamla släktband. Larisa Gustavsson och Jonas Skytte af Sätra. Larisa är forskare vid institutionen för växtförädling vid SLU Alnarp och Jonas är postdoktor vid samma institution.

Obs! Tisdag. Tisdagen den 9 april. Myllan Agricum kl 18.00. Vandring och välmående i det sena 1800-talets parker. Anna Jakobsson. Anna är landskapsarkitekt och universitetslektor på SLU Alnarp med trädgårdshistoria som specialitet. Efter föredraget följer Alnarpsparkens vänners föreningsstämma. Förfriskningar serveras i pausen.

Måndagen den 15 april kl 18. Samling söder om slottet. Guidad vandring då vi särskilt ska titta på lökväxter i parken. Vår guide blir Mona Wembling. Mona är universitetsadjunkt vid SLU Alnarp med inriktning mot växtkomposition och växtkännedom. Hon driver egen firma för odling och försäljning av snittblommor i Erkes trädgård på den sydskånska kusten. Mona beskriver skapandet av Erkes trädgård i boken Stilla trädgård i stormigt landskap som kom 2023.

Måndagen den 6 maj. Myllan Agricum kl 18.00. Kattasnurra, vasspipa och skogsdjävul. Musikarkeolog Cajsa S. Lund föreläser och spelar. Cajsa är pionjär inom nordisk musikarkeologi. Uppvuxen i Åkarp har hon sin speciella Alnarpsanknytning.

Lördagen den 25 maj. Gökotta. Vi träffas på parkeringsplatsen utanför restaurangen kl 6.00. Anpassa klädsel och tag gärna med morgonfika. Guide är Lars-Göran Lillvik.

Måndagen den 2 september kl 18.00. Sensommarvandring i parken med start vid sommarblommorna. Guide är Mari-My Bergquist.

Torsdagen den 26 september. En bättre utsikt. Nyskriven revy av Kalle Lind. Vi har fått biljetter till generalrepetitionen till reducerat pris. Detaljer kommer i medlemsbrev i början av augusti.

Måndagen den 30 september. Myllan Agricum kl 17.00 föreläsning och efterföljande restaurangbesök. Tema potatis. Detaljer kommer senare. Alnarps museiförening kommer att bjudas in.

Måndagen den 14 oktober. Myllan Agricum kl 18.00. Föreläsning av Erik de Vahl på tema fleråriga köksväxter.

November/december. Studiebesök i Alnarpsbiblioteket planeras.