info@alnarpsparken.com

Parkvandringar

Förslag på Parkvandringar

Trädvandring i Alnarpsparken

Vi besöker 11 träd i parken tillsammans med Lars-Göran Lillvik.
Lars-Göran och jag vandrade den 28 april 2022. Alla bilderna är tagna den dagen.
Lars-Göran är mest känd för att han leder Alnarpsparkens vänners gökotta i maj varje år.
Han har arbetat många år som parkförman och känner därför parken väldigt väl.

Vi började med att titta på den fina hängeken framför slottet. Den är ympad på en vanlig ek. Ursprunget lär finnas på Burlövs prästgård. I trädgårdar till järnvägsstationer är det vanligt med hängalmar. I Sydsverige har tyvärr almsjukan tagit dem.

Lite längre bort i anslutning till pinetet står den pampiga Douglasgranen Pseudotsuga menziesii. Den är planterad omkring 1880 när parken anlades och den botaniska trädgården skapades. Känn på den korkartade barken. Trädet är varken en gran eller en tall utan en falsk suga med amerikanskt ursprung.

Vi följde gången ner i parken. På höger sida har vi då den gamla almlunden. De stora almarna har almsjukan tagit. Lars-Göran har själv varit med om att såga ner cirka 200 stycken men totalt är det tusentals almar som försvunnit. Till vänster på bilden syns några unga almar som spirat från de gamla rötterna. Längre fram finns det en almlund även till vänster om gången.

Ingen bild här men träden syns i bakgrunden på nästa bild.

Vi fortsatte bort mot Svandammen och söderut mellan almlunden och dammen. Vid vägkorset gick vi västerut. På vänster sida står två Kentucky kaffeträd Gymnocladus dioicus. Fröet kan rostas och användas som kaffesurrogat. Därav namnet. Bladen kommer sent men är å andra sidan vackra att titta på.

Längre in på gräsmattan bortom kaffeträden växer ett Gulvedsträd Cladrastis kentukea. Som namnet säger är veden gul. Blommorna är vita och gullregnslika. Trädet växer väldigt snett troligen på grund av konkurrens från intillstående träd.

Tre stor äkta kastanjer Castanea sativa står på vänster hand efter nästa korsning just innan man kommer fram till tennisbanan. På hösten kan man samla de ätbara kastanjerna här. Eftersom träden börjar bli gamla har fyra små träd, frösådder från ursprungsträden, planterats i närheten. Äkta kastanjer finns även vid Sundsvägen i höjd med Lantbruksmuseet.

Gå några steg upp mot slottet och vik in på första vägen till vänster mot lignossortimentet. Här står några högvuxna avenbokar Carpinus betulus. Avenboken är en typisk hagmarksväxt. På stubbskottsängar skördade man med jämna mellanrum. De grövre stammarna användes till snickerier och de tunna grenarna gick till flätgärden i beteshagarna

Vi fortsatte västerut förbi dungen. In till vänster står ett sibiriskt korkträd Phellodendron amurense. Träden som har ett fint grenverk växer naturligt vid Amurfloden långt bort i Kina.

Bakom trybuskaget finns en mycket stor stubbe. Det ät resterna efter ett gammalt Gudaträd Ailanthus altissima som sågades ner häromåret. Gudaträd räknas som invasiva och riskerar att spridas i stora mängder och håller därför på att tas bort i parker där de planterats in.

Vandra nu upp i lignossortimentet tills du kommer till grinden ut mot pinetet och slottet. Mitt emot grinden växer gulbladigt korstörne Gleditsia triacanthos. Ett populärt stadsträd även lämpligt för trädgårdar. Det har glest bladverk och blir inte så stort.

Gå genom grinden och in i pinetet. Ganska rakt fram hittar du en Solfjädertall Sciadopitys verticillata som är dekorativ med sina långa barr. (Det som syns längst ner i hörnet av bilden är mitt anteckningsblock.)

Vi avslutade promenaden i dungen just söder om Lantbruksmuseet. Där finns några jättelika barrträd. Lars-Göran visade särskilt på Grekgranen Abies cephalonica. Den har mängder av kottar i kronan vars fröer lockar till sig svartmesar och korsnäbbar under vinterhalvåret.

Det blev en eftermiddag fylld av intryck och insikter. Vi hann med att ta en kopp kaffe och äta en bulle vid den liggande trädstammen som är formad som en bänk.
När man sitter där har man Svandammen till vänster och kaffeträden mycket lämpligt rakt framför sig.
Tack Lars-Göran!

Göran Thomé, ordförande i Sällskapet Alnarpsparkens vänner.