info@alnarpsparken.com

Gåvor

Gåvor till Alnarpsparkens vänner

Föreningen tar tacksamt emot gåvor av olika slag. De medel som inkommer användes till förbättringar i Alnarpsparken.
Förra året skänkte vi tre ekar som planterats framför slottet. I år har vi skänkt en svart valnöt och en ek som planterats
längre ner i parken. Vi har även gett bidrag till skyltning, trädgårdsmöbler, grindar och liknande.

Födelsedagar och andra bemärkelsedagar kan uppmärksammas genom en gåva. Gåvor för att hedra minnet av en avliden person är också en möjlighet.

Vi utfärdar intyg eller gåvobrev efter dina önskemål. Ta kontakt med ordföranden (ordforande@alnarpsparken.com eller mobiltel 0706324011) för att diskutera utformningen.

I efterhand kan du få reda på vilket träd som din gåva är en del av.

Vårt bankgiro: 5669-1249