info@alnarpsparken.com

Nyheter

 Medlemsbrev maj 2024

Nu är den allra vackraste tiden i parken när grönskan börjar ta över, magnoliorna blommar, blåregnet och näsduksträden är på gång och mycket annat. Föreningens årsstämma avlöpte enligt planerna. Anna Jakobsson inledde med ett intressant föredrag om hur man planerade parker mot slutet av 1800-talet.  I redovisningen av verksamheten 2023 kan nämnas att vi bidragit till renovering av parkborden som finns mellan restaurangen och slottet, plantering av nya lökar bland annat pärlhyacinter och ett projekt som ska mynna ut i en långsiktig plan för parkens skötsel. Vi har haft 16 arrangemang av typen föreläsning eller guidad vandring. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och samtliga val innebar att sittande omvaldes. Nästa år fyller Sällskapet Alnarpsparkens vänner 25 år. Det ska vi fira.

Pärlhyacinterna, som är av minst fem olika slag, kan beskådas vid Teknicums norrsida mitt emot Agricum. Det var vackert att se när jag gick förbi häromdagen men när Mona Wembling berättat om planteringen under den guidade turen lyftes upplevelsen till en ny dimension när vi blev varse tankarna bakom kompositionen. Blomningen fortsätter. Spansk klockhyacint kommer efter pärlhyacinterna.

I sommar kommer gräset att få växa fritt på flera ställen bland annat på den bortre delen av Pelousen. En rundel kring gympascenen kommer att klippas. Tankarna bakom fritt växande gräs är tre: minskad arbetsbelastning och förbrukning av diesel, gynnad biologisk mångfald och användning av gräset efter skörd för framställning av biogas. Den 10 september är planerad som grässkördardag.

Vi har nu lanserat vår nya hemsida alnarpsparken.com Innehållet är i stort detsamma men designen är ny och det är lättare att fylla på med nytt innehåll. En direktlänk till Alnarpsparkens vänners Facebooksida finns längst upp till höger. Om du tycker att min redogörelse för verksamhetsåret 2023 ovan var knapphändig kan du läsa hela verksamhetsberättelsen under rubriken Årsmöte på hemsidan. 

I maj kommer Bo Furugren att visa teckningar och målningar av hästar på Vagnmuseet i Alnarp. Då kommer även Hovbeslagsmuseet att vara öppet. Planera in 4 – 5 eller 11-12 maj kl 12-16.

Lantbruksmuseet kommer att ha en temadag om potatis i höst. Närmare bestämt söndagen den 6 oktober.

Vårens sista föredrag den 6 maj ser vi fram emot.

Väl mött i parken!

Göran Thomé

Ordförande Alnarpsparkens vänner

Magnoliaskogen april 2024

Nu är det dags att besöka Magnoliaskogen. Blomningen har kommit igång. Vid invigningen 2007 antog Karl Evert Flinck att skogen skulle komma att bli ett lika populärt besöksmål som Ale stenar. Det innebär 700000 besökare per år. Så många tror jag inte det blir men vackert är det! Med många olika varianter av magnolior bli blomningen utspridd och kommer att pågå ganska länge

Medlemsbrev mars 2024

Alnarpsparksvänner!

Vårtecknen rullar in! Ett medlemsbrev från Alnarpsparkens vänner är inte ett vårtecken men kan kanske stimulera till en promenad i parken för att titta på sådana.

Alnarpsfakulteten dekanus Christina Lunner Kolstrup berättade för oss om vad som händer på Alnarp häromveckan. Jag fastnade för beskedet att den samling av äppelträd som flyttats från Balsgård ska planteras uppe i nordöstra delen av Alnarps egendom. Arbetet pågår något fördröjt av att det gjorts arkeologiska fynd där borta. Vi fick också veta en hel del om forskningsprojekt och deras förmåga att dra in pengar till Alnarp. Christina uttryckte tacksamhet för Alnarpsparkens vänners bidrag till att skapa en långsiktig plan för parken. Vi har skänkt 50000 kr som ett startbidrag. Sedan har både SLU och Akademiska hus gått in med vardera lika mycket.

I höstas planterades ett stort antal lökar i parken som vi hoppas resulterar i rik blomning nu i vår. Titta särskilt vid vägen från Alnarpsgården mot slottet, vid Teknicums norrsida. Alnarpsparkens vänner bidrog med halva kostnaden för lökinköpen, 25000 kr. Kanske kommer Mona Wembling att leda oss dit vid den guidade vandringen på temat lökväxter som nu är bestämd till den 15 april.

I maj kommer Bo Furugren att visa teckningar och målningar av hästar på Vagnmuseet i Alnarp. Då kommer även Hovbeslagsmuseet att vara öppet. Planera in 4 – 5 eller 11-12 maj kl 12-16.

Vi har i styrelsen diskuterat att ta upp traditionen med restaurangbesök igen. Den avstannade i samband med pandemin. I höst ska Lantbruksmuseet ha en temadag om potatis den 6 oktober. Kanske skulle vi kunna anknyta till den och äta en potatisinriktad måltid på Alnarp 9 i slutet på september och kombinera det med ett föredrag om potatis. Återstår att hitta någon som kan berätta något intressant om potatis.

Vi påminner om att det finns konst att beskåda på Alnarp i påskveckan och helgen därefter.

Väl mött i parken!

Göran Thomé

Ordförande Alnarpsparkens vänner

Medlemsbrev december 2023

Styrelsen för Alnarpsparkens vänner önskar alla medlemmar en God Jul!

 

Även en vinterpromenad i parken kan vara angenäm. Slottet är särskilt vackert när mörkret fallit. En tidig julklapp från dem som arbetar i parken till oss Alnarpsparksvänner och alla andra hittar du i Magnoliaskogen. Vi har önskat att stigarna i skogen ska vara mera lättframkomliga. Nu är två slingor röjda från stubbar och sly samt täckta med flis. Värt ett besök när det börjar våras.Vid senaste styrelsemötet kunde vi konstatera att vi återigen slagit rekord i antalet medlemmar som nu är 431. Visserligen bara tre fler än för ett år sedan men ändå. Vi fastställde vårens program som innehåller två återkommande inslag, dekanus om Alnarp just nu och den populära gökottan. Om gökottan kan sägas att det är en ganska liten andel av våra medlemmar som är där men vi som är där uppskattar den desto mer. Vid sol är ottan en både ljuvlig och ljudlig upplevelse. Tidigare under våren blir det en vandring i parken tillsammans med Mona Wembling som är specialist på lökväxter och växtkomposition. Exakt datum kommer i senare medlemsbrev. Anna Jakobsson berättar om hur man tänkte när man planerade parker i slutet av 1800-talet. Cajsa S. Lund berättar om och förevisar instrument och ljudverktyg som förr var vanliga här i landet men som håller på att falla i glömska. Vi beslutade att hålla föreningens årsstämma den 9 april direkt efter Anna Jakobssons föredrag

 

Väl mött i parken!

Göran ThoméMedlemsbrev november 2023

 

Alnarpsparksvänner!

Nu är hösten definitivt här med förändrade färger i parken och de äkta kastanjerna är mogna. Snart har löven fallit och sedan väntar vi på vintergäck och snödroppar. Inte minst väntar vi på alla de nysatta lökväxter som vi i Alnarpsparkens vänner varit med om att finansiera.

 

Tyvärr blev föredraget om släktforskning bland svenska äppelsorter inställt på grund av sjukdom. Meddelandet via mail kvällen innan tycks ha gått fram bra. Inte någon dök upp vid föreläsningssalen Myllan. Föreläsningen kommer att ges måndagen den 11 mars i stället. Vårens program är under planering och kommer att finnas med i nästa medlemsbrev.

 

Anders Folkesson berättade i sitt föredrag om gestaltningen kring Alnarpsgården och planteringen framför det gamla mejeriet på Kungsgårdsvägen men framför allt om hur landskapslaboratoriet Alnarps västerskog skapades. Det är svårt att tänka sig att här var det bara åker på nittiotalet. Anders visade en bild av åker med en grävskopa som höll på att skapa vattendrag och sjöar i början av projektet. Hela processen beskrivs ingående i en vacker bok som just kommit ut på Blauwdruk förlag med stöd från SLU. Boken som heter Woods go urban beskriver landskapslaboratorierna i Alnarp, Snogeholm och Sletten på Jylland. Flera av författarna är verksamma på Alnarp t ex Anders Folkesson. Kanske är boken inte så lätt att få tag i men den finns säkert på SLUs bibliotek på Alnarpsgården. Det biblioteket är öppet för allmänheten.

 

Finns det någon medlem som är bra på att ordna en webbplats? Hör i så fall av dig till mig så kan vi hjälpas åt att utveckla Alnarpsparkens vänners webbplats.

 

Väl mött i parken!

 

Göran Thomé

Ordförande Alnarpsparkens vännerMedlemsbrev augusti 2023Alnarpsparksvänner!

Nu återupptar vi snart föreningsaktiviteterna. Först ut är den traditionella guidade vandringen i blomstersortimentet måndagen den 28 augusti. Jag råkade ange fel datum i förra utskicket men det är den 28 augusti som gäller. I övrigt se programmet nedan. Vi har blivit inbjudna av Botans vänner i Lund till en särskild visning av Botaniska trädgården för oss den 12 september. För ett år sedan var Botans vänner och besökte oss på Alnarp. Mari-My Bergquist gjorde en mycket uppskattad visning då ,som samlade över 50 deltagare. Kan vi bli lika många i Lund? Patrick Belan fortsätter sin uppskattade guidning från förra våren, nu med temat ätbara växter.

 

Odlingsenheten satsar på nyplantering av vårlök av olika slag inför nästa säsong. Framförallt kommer en massiv lökmatta att planteras framför Technicum, nedanför terrassen under lindarna. Snödroppe, scilla, klockhyacint, pärlhyacint kommer att blomma och senare på försommaren olika Allium. För höstfägring planteras även några höstcyklamen och tidlösa vid trädstammarna. Spansk klockhyacint, vit, blå och rosa, kommer att planteras under lönnarna i kurvan bakom Agricum. De är tänkta att sprida sig på skuggängen där. Vi i Alnarpsparkens vänner står för en del av kostnaden.

 

På slu.se/alnarpsfilmen hittar du en nygjord film om Alnarp. Den innehåller många fina drönarbilder från Alnarp och beskrivningar av olika verksamheter på Alnarp. Du får bland andra möta Anders Folkesson som utformat Gunnars trädgård söder om Alnarpsgården. Anders kommer till Alnarpsparkens vänner och berättar om sitt arbete med Alnarps utemiljö den 25 september.

 

Fortfarande visas fotoutställningen om Magnus B. Nilsson på Lantbruksmuseet. Museet är öppet onsdagar och söndagar 13-16 till och med oktober.

 

Väl mött i parken!

 

Göran Thomé

Ordförande Alnarpsparkens vännerMedlemsbrev juni 2023

 

Alnarpsparksvänner!

Mellan 22 maj och 30 juni pågår en internationell biodiversitetstävling i parken. SLU Alnarp och 17 andra universitet deltar. Fynd av intressanta växter, fåglar, insekter, svampar samlas in. Även vi i Alnarpsparkens vänner kan hjälpa till. Rapportera intressanta fynd till artportalen. Instruktion finns på https://www.slu.se/kampanjsajter/biodiversity-campus-challenge/rapportera-till-artportalen/

Svandammen är fortfarande vattenfylld även om torkan gjort att nivån sjunkit. Nu har man även börjat ordna kring dammen. Längs kanterna har kabbleka, svärdslilja, dansk iris och fackelblomster planterats. I våtängen mot den centrala lunden har europeisk smörboll, äkta förgätmigej och gökblomster planterats. Det kommer att bli fint efterhand. Just nu är kabbelekan mest framträdande.

 

I början av maj tittade vi på magnoliaskogen med Peter Linder som guide. Vi lärde oss mycket men området är svårframkomligt. Driftsledaren i parken har lovat att det till nästa år ska finnas flisade gångar utan stubbar genom skogen. Mitt emot den nedre grinden kommer det att finnas en uppklippt öppning i hagtornshäcken på parksidan och en flisad gång genom boklunden fram till Svandammen. Allt för att göra magnoliaskogen mer lättillgänglig.

Gökottan i slutet av maj bjöd på fint väder och gök borta från Plaskanhållet plus mängder av fågelläten nere i parken. Efter förra årets regniga otta var det en njutning att sitta och fika på den nerfallna grenen borta vid tennisbanan.

 

Vi har länge arbetat för att det ska skapas en långsiktig plan för arbetet med parkens skötsel och utvecklig. Det har rått oklarhet mellan olika intressenter om vem som ska finansiera arbetet att ta fram en sådan plan. Efter att Alnarpsparkens vänner erbjudit ett startbidrag har nu SLU och Akademiska hus i samråd bestämt sig för att starta arbetet. Vi i Alnarpsparkens vänner vill naturligtvis vara med och påverka utformningen av planen.

 

Passa på att titta på utställningen om Magnus B. Nilsson på lantbruksmuseet i sommar. Där är öppet onsdagar och söndagar mellan kl 13 och 16. Utställningen består av monterade foton av Magnus i olika situationer och en film som gjordes till Magnus 100-årsdag. I perennsortimentet finns ett antal perenner som Magnus förädlat fram. De är utmärkta med bambukäppar som det står Magnus B. Nilsson på. Perennerna kan beses när som helst.

 

Den 12 september är Alnarpsparkens vänner inbjudna till en visning av Botaniska trädgården i Lund av Botans vänner.

 

I tidskriften Natur&Trädgårds senaste nummer (2, 2023) finns en lång artikel om Alnarpsparken.

 

Dé é det här vi kallar kärlek

Julius erbjuder medlemmarna i Alnarpsparkens vänner biljetter till generalrepetitionen av Dé é det här vi kallar kärlek på Nöjesteatern onsdagen den 20/9 kl 19.00. Biljetter kan beställas från och med nu, men senast den 15 augusti, via mail till service@ahrling-ostinge.se . Alla beställningar bekräftas. Får du ingen bekräftelse beställ igen. För den som inte har tillgång till e-mail går det att beställa via telefon till Rolf Östinge 0708810823. Meddela namn, adress, mail, mobiltelefonnummer och antal biljetter. Biljetterna kostar 595 kr och delas ut mot kontant betalning från och med 45 minuter innan föreställningen börjar. För varje såld biljett skänker Julius 100 kr till Alnarpsparkens vänner.

Obs! kontant betalning gäller. Det går inte att betala med kort.

 

Ha en skön sommar!

 

Göran Thomé

Ordförande Alnarpsparkens vänner

 Medlemsbrev april 2023

 

Alnarpsparksvänner!

 

Den 17 april strax efter Pär Gustafssons föredrag avhåller vi föreningens årsstämma. Detta medlemsbrev utgör kallelse till stämman. Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, dagordning och valberedningens förslag hittar du här.       

 

Nu har våren tagit över även om det gått ovanligt långsamt i år. Vi har bestämt datum för magnoliavandringen. Det blir tisdagen den 2 maj kl 18. Under påsken kommer det att vara konstutställningar på Alnarp som vanligt. Därefter kommer vi att hänga fotoutställningen om Magnus B. Nilsson i utrymmet för tillfälliga utställningar på Lantbruksmuseet. Magnus var plantskolist i Påarp utanför Helsingborg och har förädlat fram flera populära perenner varav Echinea purpurea Magnus, den röda solhatten, är mest känd. Flera av Magnus perenner kommer att kunna ses i perennsortimentet under sommaren. De kommer att vara särskilt utmärkta med någon form av vimpel. Vid invigningen av utställningen den 23 april har perennerna inte kommit så långt i sin utveckling men mot slutet av sommaren, när vi planerar en guidad vandring i blomstersortimentet, ska vi titta särskilt på dem. Under utställningstiden kommer det att vara möjligt att titta på en film av Anette Lykke Lundberg som gjordes om Magnus B. Nilsson i samband med hans hundraårsdag 2006. Anette kommer att berätta om sina möten med Magnus i samband med invigningen av utställningen den 23 april kl 13. Magnus gick bort 2011, 105 år gammal.

 

Vid besök i Alnarp lägger man märke till att Malushäcken vid Alnarpsgårdens parkering har grävts upp. Den var decimerad på grund av akvifärprojektet som inneburit mycket grävande i Alnarp. Häcken samplanterades en gång i tiden med ett antal Hörsholmsalmar som var tänkta som en övre nivå i gestaltningen. De drabbades av almsjuka och försvann för länge sedan men stubbarna fanns kvar i häcken. Man har nu grävt och lagt kompost och kommer att bekämpa besvärliga ogräs under säsongen. Senare är tanken att nya träd ska planteras på platsen.

 

Väl inne i parken kan man njuta av Svandammen som nu verkligen är en damm igen!

 

Göran Thomé

Ordförande Alnarpsparkens vännerMedlemsbrev februari 2023

 Alnarpsparksvänner

Nu går vi mot ljusare tider. Vintergäcken börjar dyka upp och hasselns hängen sträcker på sig men det är fortfarande långt till lövsprickningen. I vintermörkret sitter jag och läser och plötsligt befinner sig bokens centralgestalt (som faktiskt är en hund) omgiven av blommande blåregn, gullregn och judasträd. Då förflyttas jag i tanken till Alnarpsparken vid slottets sydsida där allt detta finns. Visserligen blommar de inte samtidigt här. Boken utspelar sig i Italien. Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer vi att kunna följa deras blomningar på Alnarp.

 

Om du inte redan betalt din medlemsavgift för 2023 är det dags nu. Det kostar 200 kr per enskild medlem och 250 kr för par på samma adress. Vårt bankgironummer är 5669–1249.

 

Med anledning av artikeln i Sydsvenskan häromdagen (23/1) om verksamhetens på Balsgård flytt till Alnarp kan man säga att det är en resa tillbaka till ursprunget. Flera äpplesorter har förädlats fram på Alnarp. Mio och Snövit, Alnarps favorit och Sankta Brita är sorter som odlats eller nämns i litteraturen. Till den populära sorten Aroma som tagits fram på Balsgård fanns en kärna från Alnarp. Tråkigt att det inte finns resurser att fortsätta förädlingsarbetet.

 

Programmet för våren är nu klart förutom datum för magnoliavandringen som vi anpassar efter hur våren utvecklar sig. Diskussionskvällen i våras utmynnade i ett referat där de idéer som framfördes har sammanställts. Jag har vid ett möte med Akademiska hus nya platschef på Alnarp, Lisette Bengtsson, försett henne med dokumentet. Det kan läsas på www.alnarpsparken.com Vi hoppas att det kommer att få inflytande på det campusarbete som pågår. Karl Lövrie och Sara Kyrö Wissler som båda är engagerade i SLU Alnarps campusutveckling kommer och berättar om vad som är på gång den 6 februari.

 

Frågan kvarstår sedan tidigare medlemsbrev: Finns det någon medlem som har kunskaper om hur man sköter websidor och vill bli föreningens webmaster? Texter och bilder finns. Det handlar om den tekniska sidan. Vår web ligger för närvarande på one.com. Hör av dig till mig ordforande@alnarpsparken.com

 

Göran Thomé

Ordförande Alnarpsparkens vänner