info@alnarpsparken.com

Bli Medlem

Bli medlem i Alnarpsparkens Vänner

Bli medlem i Alnarpsparkens Vänner!

Du får SAVs medlemsbrev några gånger per termin med uppgifter om sällskapets aktivteter.

Medlemsavgifter per kalenderår:

– enskilda personer kr 200
– par med samma adress kr 250
– studerande kr 100 (studenter vid SLU Alnarp gratis)
– företag, organisationer kr 500